El Granotar (Catadau)

Un passeig pel Granotar

Catadau, 26-I-2013

Vista general

En primer pla, la font de Forroll; en segon terme, el Toll del Granotar, i una mica més enllà, el bosquet d'espantallops (Colutea brevialata).Colutea brevialata (Leguminosae = Fabaceae)Toll del Granotar

D'aigua tèrbola, sobre el llit de la ramblaFont de Forroll

D'aigua clara, es troba al mig del llit de la rambla, poc més avallCrataegus monogyna (Rosaceae)Fraxinus ornus (Oleaceae)Cytisus heterochrous (Leguminosae = Fabaceae)Myrtus communis (Myrtaceae)

Gran exemplarRosa pouzinii (Rosaceae)Lonicera implexa (Caprifoliaceae)Carduus sp.? (Compositae = Asteraceae)Daphne gnidium (Thymelaeaceae)Osyris lanceolata (Ebenaceae)Astragalus sesameus (Leguminosae = Fabaceae)Pinus halepensis (Pinaceae)

Gran pi caigutPistacia lentiscus (Anacardiaceae)

Peus propers presentant diversos graus d'introgressió amb Pistacia terebinthusRambla de la Romana i serra del Cavalló

Pàgina creada amb OpenOffice Calc per Voro Alba (c)