Pinus pinaster (Montroi)

Pinus pinaster

Corral dels Mallars (Montroi), 8-IV-2012El terrible incendi que ha assolat la serra del Cavalló a les darreries de juny de 2012 probablement ha deixat molt malmés el bosquet de pinastre que creixia sobre la Font de Huit, únic d'aquesta espècie al terme.
No obstant això, en una partida rural de Montroi trobem ben a mà aquests dos exemplars. Un d'ells es troba al bell mig d'una pastura per al ramat, mentre que l'altre s'amaga entre una pineda propera de Pinus halepensis, tot just al costat de la "urbanització dels estrangers".

Pàgina creada amb OpenOffice Calc per Voro Alba (c)