Ifac (Calp)

Un passeig pel penyal d'Ifac

(microrreserva de flora)

Calp, 1-V-2011Vistes diversesAsteriscus maritimusKundmannia siculaSalsola oppositifoliaSuccowia balearicaLavatera maritimaAntirrhinum barrelieri subsp. barrelieriThymus sp.

Podria tractar-se del raríssim i localitzat T. webbianus, o bé de l'híbrid amb T. vulgaris, Thymus x valentinus. La hibridació és una de les grans amenaces per a aquest endemismePart superior del penyal, amb estrat arbustiu dominat per Juniperus phoeniceaHippocrepis balearica subsp. valentinaTamus communisUmbilicus gaditanus

Amb les inflorescències ja sequesBarlia robertiana

Gran orquídea, fructificant. A prop, sumitats florides de Lavandula dentataI per a una altra ocasió: Pseudoscabiosa saxatilis, Teucrium buxifolium subsp. hifacense, Centaurea rouyi, Silene hifacensis i Asperula paui subsp. dianensis, si més no!

Pàgina creada amb OpenOffice Calc per Voro Alba (c)