Garcia (Catadau)

Un passeig per la rambla de Garcia

Catadau, 30-IV-2011La rambla de Garcia envolta el Matamonts per tramontana i llevant, vessant al riu Magre més avall. Prové de la confluència de la rambla de la Romana amb el barranc dels Roures i altres barrancs de menor importància. Travessa diversos tipus de terrenys: forest pública (amb antics conreus de secà i matollar en regeneració post-incendi), transformacions a cítrics i àrees de segones residències. No té cap curs d'aigua permanent o intermitent, només porta aigua en temps de pluges torrencials. El seu llit és prou ample, i presenta diversos ecòtops, predominant el matollar sec baix.
Tot i axò, en la zona on el traçat de la rambla fa colze a l'alçada del barranc de la Mina, la vegetació es fa més rica i interessant, amb freqüents Fraxinus ornus, Myrtus communis, Cytisus heterochrous, Trachelium caeruleum, Erica terminalis, Adiantum capillus-veneris, . . . Es tracta d'espècies que en general no es veuen en la resta del recorregut immediat, si bé de quan en quan hi ha algun Crataegus monogyna o fins i tot algun Viburnum tinus.

Vista general de la rambla, amb el lllit ample i caòticVista de la rambla i el seu entornCoronilla junceaBromus rubens i Hordeum murinum subsp. leporinumStipa parviflora i Hyparrhenia sp.

A l'esquerra, Stipa. A la dreta, l'abellatge, que pot ser H. hirta o H. sinaicaErosió de gran magnitud en aterrassaments

Única nota positiva: han eixit dos murtes (Myrtus communis, al davant)Euphorbia characiasAstragalus incanusHedysarum boveanum subsp. europaeumLinum suffruticosumPhlomis crinitaConvolvulus althaeoidesAllium roseumMarrubium vulgareMantisalca salmanticaMorus sp.

Morera asilvestrada en el llit de la ramblaVerbascum sinuatumArtemisia campestris subsp. glutinosa

Darrere seu per damunt, un cau de rabosaSideritis romanaCrataegus monogyna

rodal de peus jovenívolsMicromeria fruticosa

Poliol de roca, molt localitzatChaenorrhinum origanifolium subsp. crassifoliumDigitalis obscuraAnthyllis tetraphyllaSatureja intricata subsp. gracilisSanguisorba sp.Chiliadenus saxatilis (=Jasonia glutinosa)Viburnum tinusBiscutella stenophyllaOrobanche sp.Brassica repanda subsp. blancoanaCentaurea spachiiCistus clusiiMatthiola fruticulosaRuta angustifoliaConvolvulus lanuginosusUlex parviflorus

FructificantLonicera implexa

Freqüent per les terrasses de secà abandonades de l'ombriaLeucanthemum gracilicaule

A punt de fer la florOrobanche latisquamaGenista valentina

Únic exemplar vistEuphorbia nicaeensisScirpus holoschoenusCytisus heterochrousFraxinus ornusTrachelium caeruleumErica terminalisMyrtus communisRuscus aculeatusAdiantum capillus-venerisCortaderia selloana

AsilvestradaTrifolium campestreGlaucium flavum

Espars i escàs al llarg de la ramblaPinus pinaster

Exemplar jove solitari, evidentment adventici (no n'hi ha més per tota la contornada), que ha sobreviscut a l'atac de la processionària

Pàgina creada amb OpenOffice Calc per Voro Alba (c)