Serra del Cavalló (Dos Aigües)

Un passeig per la serra del Cavalló

Dos Aigües, 1-V-2010Vista general de la part central de la serra, presidida pel puntal de La Colaita (825 m.s.n.m., al fons a la dreta)Avenc del Cavalló

Amb uns 163 metres de profunditat, és el quart o cinqué de la província de València. És prou visitat, en ser d'accés relativament ràpid i senzillVicia tenuifoliaThalictrum tuberosum

amb Aphyllantes monspeliensis, també en florFraxinus ornus

Bosc mixt de freix de flor i carrasca (Quercus ilex subsp. rotundifolia), acompanyat per Pinus pinaster i Arbutus unedoSaponaria ocymoidesGeranium purpureumArabis sp.Lathyrus sphaericus

El guixó de llavor redona és una herbàcia anual, considerada de sòls silicis. La identificació, probable però no segura, està basada en els trets característics de l'espècie i que la separen de L. angulatus, L. cicera i L. setifolius. Les estípules són estretes, la flor petita, roja i solitària, el peduncle floral molt més curt que la fulla on s'axil·la, l'aresta del peduncle és present i relativament llarga.Galium valentinum

Endemisme llevantí, tènue, amb inflorescències groguenques i verticils de fulles agudesRumex intermediusLathyrus pulcherErinacea anthyllis

Exemplar a baixa altitud (uns 650 metres sobre el nivell del mar)Conopodium arvense

Umbel·lífera discreta que posseeix un tubercle radical, característic del gènere. En aquest exemplar, els segments relativament amples de les fulles basals fan pensar en una transició cap a C. thalictrifolium, que precisament és el 'conopodi de fulles de tàlictre'. De fet, la part central de la província de València es zona de contacte de les respectives àrees de distribució.Salvia verbenacaLathyrus filiformisOnobrychis argentea subsp. hispanicaCrataegus monogynaAceras anthropophorum

L'orquídea 'porta-hòmens' (literalment). Gènere d'etimologia fosca, relacionada amb els aurons (Acer), que per cert no tenen res a veure amb les Orchidaceae. Ací presentem dos individus distints.Linaria simplexNeatostema apulumClypeola johnthlaspiMalva cretica subsp. althaeoidesQuercus fagineaOrchis champagneuxiiValerianella sp.Sherardia arvensis

Viola arvensis subsp. kitaibeliana

Violeta anual de flors minúsculesVicia hirsutaErinacea anthyllis

contrast de colors: roig i lilaGlobularia vulgarisRanunculus gramineus

Un ranuncle ('granoteta', en llatí) adaptat a la sequedat calcària, amb fulles primes i de color glaucConvolvulus lanuginosusLimodorum abortivumRanunculus bulbosus

Els sèpals es giren cap avall una vegada que la flor s'ha obert. Les fulles poden diferir força en forma i grau de pilositat segons l'ordre en què han aparegut a la planta, des de les primeres basals fins a les caulinarsPolygala monspeliaca

Pàgina creada amb OpenOffice Calc per Voro Alba (c)