Barranc de Ferrando (Llombai)

Un passeig pel barranc de Ferrando (massís del Tello)

Llombai, 2-IX-2009El barranc de Ferrando vessa al riu Magre des de la serra d'Alèdua. És de fàcil accés i per tant adequat per a fer una passejada botànica.
Prop es troba un xicotet nucli de Pinus pinaster, espècie que rareja al terme, tret de la serra del Cavalló però amb reserves.
Al paratge conegut com "el badén" hi ha a més a més un bonic Quercus pubescens (=Q. humilis) jovenívol de propietat particular. És una espècie que no podria sobreviure pel seu compte les rigors del nostre estiu.Andrachne telephioides

Element mediterrani-iranoturànic, que a la província de València és molt poc freqüent. Es coneix una població a la propera serra del Cavalló. Frueix de les pedrisses asolellades. Ací l'hem trobada en flor i fruit. Alguns exemplars eren arrossegadissos i altres clarament procumbents. Comparteix l'hàbitat amb Iberis ciliata subsp. vinetorum, arribant a conviure només circumstancialment, en ser espècies força localitzades.Fraxinus ornus

El freix de flor és molt rar al massís del Tello (hi ha una població a la Cova de l'Àguila a Picassent que irradia una mica pel Barranc de la Guatleta), i més encara per terme de Llombai. Cerca posicions ombrívoles i amb sòls rics i temporalment humits. Ací (part inferior central de la imatge) hi ha un exemplar jovenívol, aparentment solitari.Micromeria fruticosa

El tradicional poliol de roca s'ha enrarit a causa de la seua baixa capacitat de dispersió i sobre tot a l'explotació humana insostenible.Myrtus communis

Relativament rara sobre substrats calcaris i considerada espècie acidòfila, de quan en quan podem trobar algun peu aïllat, com aquest. La murta resulta una espècie ideal per a jardineria autòctona (bonica, aromàtica, floració i fructificació espectaculars, fa bona llenya, s'esporga molt bé, es multiplica sense problemes...). Indica certa humitat freàtica.Guillonea scabra

Ben avançat l'estiu, aquesta umbel·lífera endèmica ens sorprén amb la seua gran inflorescència blanca i esfèrica, composada d'altres més petites. Per al temps de florir, les fulles basals ja s'han assecat.Arbutus unedo

Present només en determinats punts, no resulta del tot rar al massís, sent un bon indicador de l'estat biològic del sòl i de l'estació climàtica local. Exemplar jovenívol.

Pàgina creada amb OpenOffice Calc per Voro Alba