Un passeig per la senda del Molló Blanc (serra del Cavalló), 6-VI-2009

Un passeig per la senda del Molló Blanc

(serra del Cavalló), 6-VI-2009

Elaeselinum asclepium o tenuifolium

Per estar segur de quina espècie és, cal mirar si les inflorescències tenen bràctees i bractèoles, i si les fulles tenen pilositat.

DSCF2868.JPG

DSCF2869.JPG


Verbascum fontqueri

Un exemplar amb una fructificació extraordinària ens dóna la benvinguda a la microrreserva de flora "Lloma de Coca".

DSCF2893.JPG


Cistus monspeliensis

És l'espècie d'estepa (gènere Cistus) que més rareja a la Serra, de les presents: C. albidus, C. clusii, C. salvifolius i aquesta.

DSCF2907.JPG

DSCF2908.JPG


Iberis ciliata subsp. vinetorum

DSCF2910.JPG

DSCF2913.JPG


Genista valentina

Bon indicador de sòls fondos i solts. A tindre en compte a l'hora de repoblar amb frondoses, doncs.

DSCF2926.JPG


Fraxinus ornus i Arbutus unedo

És la comunitat arbustiva present als llocs més ombrívols i frescos.

DSCF2945.JPG


DSCF2943.JPGPinus pinaster

Indicador de sòls descarbonatats. Presència molt migrada degut als incendis, perque no es propaga fàcilment a partir de l'esclat de les pinyes amb la calor com sí passa amb P. halepensis. No obstant, el seu creixement és més ràpid una vegada establert, i els exemplars adults poden sobreviure al foc si aquest és de matollar, ja que segons creixen en alçària van perdent les branques més baixes i així el foc ho té més difícil per arribar a la copa.

DSCF2952.JPG

DSCF3093.JPGErica terminalis


DSCF2955.JPG

DSCF2956.JPG


Anacamptis pyramidalis

DSCF2965.JPG

DSCF2966.JPG


Aster willkommii

DSCF2967.JPG


DSCF2990.JPG


Cistus clusii

DSCF2968.JPG

DSCF2969.JPG


Teucrium chamaedrys i Sideritis incana subsp. edetana

DSCF2974.JPG

DSCF2975.JPG
T. chamaedrys entremesclat amb Quercus coccifera i Brachypodium retusum.


Carduncellus monspeliensis

DSCF2994.JPG


Thymelaea pubescens

DSCF3005.JPG


Quercus ilex subsp. rotundifolia

L'espècie només apareix en uns pocs rodals i peus solitaris. No assoleix un port arbori.

DSCF3056.JPG

DSCF3084.JPGIris lutescens

DSCF3074.JPG


Malva cretica subsp. althaeoides


identificació pendent de confirmar.

DSCF3096.JPG

DSCF3097.JPG


Centaurium quadrifolium subsp. barrelieri

DSCF3100.JPG


Pistacia x saportae

En general, és l'híbrid entre Pistacia lentiscus i Pistacia terebinthus. Aquest exemplar presenta caràcters més aviat de P. terebinthus (brancatge aclarit, fulles grans), si bé creix en una zona ecològicament vedada a un P. terebinthus pur, com és la plana superior d'una lloma calcària. L'ecotop és doncs més propi de P. lentiscus. En ser vora el camí tindrà una mica més d'humitat.

DSCF3110.JPG

DSCF3114.JPG

Es pot apreciar que els foliols són imparapinnats, encara que en algunes "branques" el foliol imparell terminal està atrofiat.

Pàgina creada de manera quasi automàtica amb XnView