Transcripts6

The Book of Longing
2006 KCRW California interview Leonard Cohen and Anjani, June 24, Host: Chris Douridas
Leonard Cohen - Book of Longing (KCRW Demo Version) - TheBigJerkface's channel

Can’t make the hills
The system is shot
I’m living on pills
For which I thank G-d

I used to be strong
Cock of the walk
But time is long gone
Past my laughing stock

I followed the course
From chaos to art
Desire the horse
Depression the cart

My page was too white
My ink was too thin
The hand wouldn’t write
The song wouldn’t sing

My animal howls
My angel’s upset
But I’m not allowed
A trace of regret

For someone will use
What I couldn’t be
My heart will be hers
Impersonally

She’ll step on the path
She’ll see what I mean
My will cut in half
Freedom between

For less than a second
Our hearts will collide
The endless suspended
The door open wide

She will move on
with nary a care
What no one has done
She’ll heal and repair

I know she is coming
I know she will look
That is my longing
This is my book

I know she is coming
I know she will look
This was my longing
And this was my book

No puc arribar als turons
El sistema està esgotat
Visc de pastilles
Per això dono a Deu gràcies

Acostumava a ser fort
Una polla passejant
Però el temps s'ha anat
Passat la meva col·lecció de riallades

Vaig seguir la carrera
Del caos a l'art
Desitjo el cavall
Depressió al carro

La meva pàgina va ser massa blanca
La meva tinta era massa fina
La mà no escriuria
La cançó no cantaria

El meu animal udolava
El meu àngel està preocupat
Però no se'm permet
Cap queixa

Perquè algú pugui utilitzar
El que no vaig poder ser
El meu cor serà de ella
impersonalment

Ella avançarà pel camí
Veurà el que vull dir
La meva voluntat tallada en dos
Llibertat al mig

En menys d'un segon
Les nostres cors xocaran
El interminable suspès
La porta oberta de bat a bat

Ella seguirà endavant
sense cap cura
El que ningú ha fet
Ella curarà i arreclarà

Sé que ella s'acosta
Sé que mirarà
Aquest és el meu desig
Aquest és el meu llibre

Sé que ella s'acosta
Sé que mirarà
Aquest va ser el meu desig
Y aquest va ser el meu llibre

 

Puppets
2006 KCRW California interview Leonard Cohen and Anjani, June 24, Host: Chris Douridas
Leonard Cohen - Puppets (KCRW Demo Version) - TheBigJerkface's channel
(o)

German puppets
burnt the Jews
Jewish puppets
did not choose

Puppet vultures
eat the dead
Puppet corpses
they are fed

Puppet winds and
puppet waves
Puppet sailors
in their graves

Puppet flower
Puppet stem
Puppet Time
dismantles them

Puppet me and
puppet you
Puppet German
Puppet Jew

Puppet presidents
command
puppet troops to
burn the land

Puppet fire
puppet flames
feed on all the
puppet names

Puppet lovers
in their bliss
turn away from
all of this

Puppet reader
shakes his head
takes his puppet
wife to bed

Puppet night
comes down to say
the epilogue to
puppet day

and now:
Puppet night
comes down to play
the after act to
puppet day

Titelles alemanyes
cremaren els jueus
Titelles jueves
no ho van escollir

Voltors titelles
menjant als morts
Cadàvers titelles
s'alimenten

Vents titelles i
ones titelles
Mariners titelles
en les seves tombes

Flor titella
Tall titella
Temps titella
ells desmantella

Titella jo i
titella tu
Titella alemany
Titella jueu

Presidents titelles
manen
a tropes titelles
cremar la terra

Foc titella
flames titelles
devoren tots els
noms titelles

Amants titelles
en la seva felicitat
donen l'esquena
a tot això

Lector titella
mou el cap
pren el seu titella
dona al llit

Nit titella
ve a dir
l'epíleg al
dia titella

>>> I ara:
Nit titella
ve a jugar
l'acte posterior al
dia titella

 

Never Got To Love You
duet Anjani Leonard
2007 Warsaw, Mar. 31, Live radio Trzeci Polskiego Radia (o b)
2007 Joes Pub NY, Apr. 24 - birdonawire1

 

Lullaby
2009 Grand Prairie Texas, Apr. 3 - musicloveraustria2 (b)
2009 Dublin O2 arena, July 22- albertnoonan, IrishMar
(b)

I can’t break the code
of our frozen love
It’s too late to know
what the password was
No puc desxifrar el codi
del nostre amor congelat
És massa tard per saber
quina era la contrasenya

If your heart is torn
I don’t wonder why
If the night is long
Here’s my lullaby
Here’s my lullaby
Si el teu cor està destrossat
No em pregunto el perquè
Si la nit és llarga
Aquí està la meva cançó de bressol
Aquí està la meva cançó de bressol

Though they twist the news
and the world believes
We will live our truth
be it on our knees
Tot i que ells manipulin les notícies
i el món s'ho cregui
Nosaltres viurem la nostra veritat
ja sigui de genolls
Si el teu cor està destrossat

If your heart is torn
I don’t wonder why
If the night is long
Here’s my lullaby
Here’s my lullaby
No em pregunto el perquè
Si la nit és llarga
Aquí està la meva cançó de bressol
Aquí està la meva cançó de bressol

Through a net of lies
oh, I will come to you
When our dead arrive
I will salute them too
A través d'una xarxa de mentides
Oh, jo tornaré a tu
Quan arriben les nostres morts
També les saludaré

If your heart is torn
I don’t wonder why
If the night is long
Here’s my lullaby
Here’s my lullaby
Si el teu cor està destrossat
No em pregunto el perquè
Si la nit és llarga
Aquí està la meva cançó de bressol
Aquí està la meva cançó de bressol

Though it’s much too late
and we’ve taken our stand
And they call up your name
we’ll go hand in hand.
Encara que és massa tard
I haguem pres la nostre decisió
I cridin el teu nom
Anirem junts de la mà

If your heart is torn,
I don’t wonder why
If the night is long
Here’s my lullaby
Here’s my lullaby
Si el teu cor està destrossat
No em pregunto el perqquè
Si la nit és llarga
Aquí està la meva cançó de bressol
Aquí està la meva cançó de bressol

Lullaby
2012 Old Ideas

Sleep baby sleep
The day’s on the run
The wind in the trees
Is talking in tongues
Somia nena somia
El dia s'escapa
El vent en els arbres
Està parlant en llengües

If your heart is torn
I don’t wonder why
If the night is long
Here’s my lullaby
Si el teu cor està destrossat
No em pregunto el perquè
Si la nit és llarga
Aquí està la meva cançó de bressol

Well the mouse ate the crumb
Then the cat ate the crust
Now they’ve fallen in love
They’re talking in tongues
Bé, el ratolí es va menjar la molla
Llavors el gat es va menjar l'escorça
Ara que s'han enamorat
Estan parlant en llengües

If your heart is torn…
Si el teu cor està destrossat ...

 

 

 

Sleep baby sleep
There’s a morning to come
The wind in the trees
they’re talking in tongues
Somnia nena somia
Hi ha un demà per venir
El vent en els arbres
Estan parlant en llengües

If your heart is torn
I don’t wonder why
If the night is long
Here’s my lullaby
Si el teu cor està destrossat
No em pregunto el perquè
Si la nit és llarga
Aquí està la meva cançó de bressol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Darkness
2009 Venice, Aug. 3, soundcheck - imyourwoman
2009 Venice, Aug. 3, soundcheck - MaartenLC
2009 Nashville TPAC, Nov. 5 - ArleneD Dick
2009 St. Louis Fox, Missouri, Nov. 7 - ArleneD Dick
2009 Caesars Palace, Las Vegas, Nov. 12 - albertnoonan (o)
2010 Sligo, Ireland, July 31 - albertnoonan

....It was drinking from your cup
I caught the darkness
from your little ruby cup
I said 'is this contagious?'
You said 'just drink it up'
.... Va ser beure de la seva copa
Vaig atrapar la foscor
de la seva petita tassa de robí
Li vaig dir: "és contagiós?"
Vas dir "només beu-te'l"

I got no future baby
I know my days are few
I got no future (honey?)
I said I know my days are few
And the prison's not that pleasant
Just a lot of things to do
No tinc futur nena
Sé que els meus dies són pocs
No tinc futur (maca?)
He dit que sé que els meus dies són pocs
I la presó no és tan agradable
Només un munt de coses a fer

I don't need your sticky (little buzz?)
I don't need your alcohol
I don't need your loving touch
but that's always been your call
'cause there's nothing about (but?) the darkness
'makes any sense to me at all
No necessito la teva pega (brunzit?)
No em cal el teu alcohol
No necessito el teu toc amorós
però això sempre ha estat la teva trucada
perquè no hi ha res sobre (però?) la foscor
em dona algun sentit a tot

I should have seen the darkness
It was right behind your eyes
ah, those pools so deep and heartless
I just had to take a dive
ah yeah winning you was easy
yeah but darknesss was the prize
Hauria d'haver vist la foscor
Va ser just darrere els teus ulls
Ah, aquests estanys tan profunds i sense cor
Havia de prendre una capbussada
Ah sí, guanyar-te va ser fàcil
Sí, però la foscor va ser el premi

Got no future
Got no future
Got no future
yeah I know my days are few
The prison's not that pleasant
just a lot of things to do
No hi ha cap futur
No hi ha cap futur
No hi ha cap futur
Sí, sé que els meus dies són pocs
La presó no és tan agradable
només un munt de coses a fer

Don't need your sticky little buzz...
No necessito la teva pega (brunzit)...

The Darkness
2012 Old Ideas

 

 

 

I caught the darkness
Drinking from your cup
I caught the darkness
Drinking from your cup
I said: Is this contagious?
You said: Just drink it up
Vaig atrapar la foscor
Va ser beure de la seva copa
Vaig atrapar la foscor
Va ser beure de la seva copa
Li vaig dir: "és contagiós?"
Vas dir "només beu-te'l"

I got no future
I know my days are few
The present’s not that pleasant
Just a lot of things to do
I thought the past would last me
But the darkness got that too
No tinc futur
Sé que els meus dies són pocs
El present no és tan agradable
Només un munt de coses a fer
Vaig pensar que el passat em duraria
Però la foscor atrapa massa

I should have seen it coming
It was right behind your eyes
You were young and it was summer
I just had to take a dive
Winning you was easy
But darkness was the prize
Hauria haver-ho vist venir
Estava just darrere dels teus ulls
Erets jove i era estiu
Només havia de prendre una capbussada
Guanyar-te era fàcil
Però la foscor era el premi

I don’t smoke no cigarette
I don’t drink no alcohol
I ain’t had much loving yet
But that’s always been your call
Hey I don’t miss it baby
I got no taste for anything at all
No fumo cigarrets
No bec res d'alcohol
No t'he tingut molt afecte encara
Però això ha segut sempre la seva trucada
Ei, jo no ho trobo a faltar perdis nena
No li he agafat gust a res en absolut

I used to love the rainbow
I used to love the view
I loved the early morning
I’d pretend that it was new
But I caught the darkness baby
And I got it worse than you
I caught the darkness…
M'encantava l'arc de Sant Martí
M'encantava la vista
Estimava la matinada
Jo fingia que era nou
Però vaig atrapar la foscor, nena
I ho tinc pitjor que tu
Vaig agafar la foscor ...

 

New Song - Feels so good - The Other Blues Song
2009 Rosemont Theatre, Chicago, Oct. 29 - albertnoonan
2009 Kansas City, Nov. 9 - ArleneD Dick
2009 Durham, England, Mov. 3 (o)
2009 Las Vegas, Caesars Palace, Nov. 12 - albertnoonan
2010 Salzburg Arena, July. 27 - a1000kissesdeep
2010 Sligo, Ireland, Ago. 1 - albertnoonan

Feels so good baby, not to love you like I did.
Feels so good baby, not to love you like I did.
It's like they tore away my blindfold,
and they said "we're gonna let this prisoner live."
It's like they tore away my blindfold,
and they said "we're gonna let this prisoner live."

Feels so good baby, just to wake up in the morning by myself.
Cup of coffee in the kitchen, fire up a little danger to my health.
It's like the same old broken heart,
but it feels like it belongs to someone else.
I've got the same old broken heart,
but now it feels like it belongs to someone else.

Feels so good baby, to see you smilin' back at me.
It's so good baby, not be each others' VIP.
It's like they tore away my blindfold,
and they said "we're gonna let this man go free."
It's like they tore away my blindfold,
and they said "we're gonna let this man go free."

Feels so good, not to love you like I did.
Feels so good, I don't know why, but it just is.
It's like they tore away my blindfold,
and they said "we're gonna let this prisoner live."
It's like they tore away my blindfold,
and they said "we're gonna let this prisoner live."

Se sent tan bé nena, no estimant com jo ho vaig fer.
Se sent tan bé nena, no estimant com jo ho vaig fer.
És com em van arrencar la venda,
I van dir: "anem a deixar aquest pres lliure".
És com em van arrencar la venda,
I van dir: "anem a deixar aquest pres lliure".

Se sent tan bé nena, només per despertar-me al matí per mi mateix.
Tassa de cafè a la cuina, el foc una mica perillós per la meva salut.
És com el mateix vell i trencat cor,
però se sent com si pertanyés a una altra persona.
Jo tinc el mateix vell cor trencat,
però ara se sent com si pertanyés a una altra persona.

Se sent tan bé nena, veient-te somriure darrere meu.
És tan bo nena, no ser un dels altres VIPs.
És com em van arrencar la venda,
I van dir: "anem a deixar aquest home lliure".
És com em van arrencar la venda,
I van dir: "anem a deixar aquest home lliure".

Se sent tan bé nena, no estimant com jo ho vaig fer.
Se sent tan bé nena, no sé perquè, però simplement és aixì.
És com em van arrencar la venda,
I van dir: "anem a deixar aquest pres lliure".
És com em van arrencar la venda,
I van dir: "anem a deixar aquest pres lliure".

 

Born in Chains - post Taken Out of Egypt 1988
2010 Salzburg Arena, July 27 - Tour debut, World Premiere - MaartenLC
2010 Sligo, Ireland, July 31- albertnoonan

I was born in chains
But I was taken out of Egypt
I was bound to a burden
But the burden it was raised
Lord I can no longer keep this secret
Blessed is the Name
The Name be praised
Vaig néixer encadenat
Però em van treure d'Egipte
Lligat a una càrrega
Però la càrrega s'aixecà
Senyor, ja no puc mantenir aquest secret
Beneït sigui el Nom
Lloat sigui el Nom

I fled to the edge
Of the Mighty Sea of Sorrow
Pursued by the riders
Of a cruel and dark regime
The waters parted and my soul crossed over
Out of Egypt
Out of Pharaoh's dream
Vaig fugir a la riba
Del Poderós Mar de la Tristesa
Perseguit pels genets
D'un règim cruel i fosc
Les aigües es van obrir i la meva ànima va creuar
Fora d'Egipte
Fora del somni del Faraó

Word of Words
And Measure of all Measures
Blessed is the Name
The Name be blessed
Written on my heart
In burning Letters
That's all I know
I cannot read the rest
Paraula de les Paraules
I Mesura de totes les Mesures
Beneït sigui el Nom
Lloat sigui el Nom
Està escrit en el meu cor
En Lletres de foc
Això és tot el que sé
No puc llegir la resta

There was total unemployment
When I heard that you could use me
Though I followed very closely
My life remained the same
But then you showed me why
The world was wounded
My eyes were opened
Broken is the Name
No hi havia absolutament res a fer
Quan vaig saber que et podria ser útil
Encara que t'he seguit molt de prop
La meva vida segueix sent la mateixa
Però llavors em vas mostrar per què
El món va ser ferit
Els meus ulls es van obrir
Trencat està el Nom

I was alone on the road
Your Love was so confusing
And all the teachers told me
That I had myself to blame
But in the Grip
Of Sensual Illusion
The sweet unknowing
Unified the Name
Jo estava sol a la carretera
El teu Amor era tan confús
I tots els mestres em van dir
Que vaig tenir jo la culpa
Però en l'Abraçada
De la Sensual Il·lusió
El desconeixement dolç
Unificat el Nom

 

 

I've heard the soul unfolds
In the chambers of its longing
And the bitter liquor sweetens
In the hammered cup
But all the Ladders
Of the Night have fallen
And darkness now
To lift the Longing up
He sentit que l'ànima es desplega
A les cambres del seu anhel
I endolceix el licor amarg
En la copa esculpida
Però totes les Escales
De la Nit han caigut
I ara la foscor
Per aixecar l'Anhel

Word of Words...
Paraula de les Paraules...

Born in Chains - Popular Problems 2014

 

I was born in chains
But I was taken out of Egypt
I was bound to a burden
But the burden it was raised
Lord I can no longer keep this secret
Blessed is the Name
The Name be praised
Vaig néixer encadenat
Però em van treure d'Egipte
Lligat a una càrrega
Però la càrrega s'aixecà
Senyor ja no puc més mantenir aquest secret
Beneït és el Nom
Lloat sigui el Nom

I fled to the edge
Of the Mighty Sea of Sorrow
Pursued by the riders
Of a cruel and dark regime
But the waters parted and my soul crossed over
Out of Egypt
Out of Pharaoh’s dream
Vaig fugir a la riba
Del Poderós Mar de la Tristesa
Perseguit pels genets
D'un règim cruel i fosc
Però les aigües es van obrir i la meva ànima va creuar
Fora d'Egipte
Fora del somni del Faraó

Word of Words
And Measure of all Measures
Blessed is the Name
The Name be blessed
Written on my heart
In burning Letters
That’s all I know
I cannot read the rest
Paraula de les Paraules
I Mesura de totes les Mesures
Beneït és el Nom
Lloat sigui el Nom
Està escrit en el meu cor
En Lletres de foc
Això és tot el que sé
No puc llegir la resta

I was idle with my soul
When I heard that you could use me
I followed very closely
My life remained the same
But then you showed me
Where you had been wounded
In every atom
Broken is the Name
La meva ànima estava inactiva
Quan vaig saber que et podria ser útil
T'he seguit molt de prop
La meva vida segueix sent la mateixa
Però llavors em vas mostrar
On t'havien ferit
En cada àtom
Trencat està el Nom

I was alone on the road
Your Love was so confusing
And all my teachers told me
That I had myself to blame
But in the Grip
Of Sensual Illusion
A sweet unknowing
Unified the Name
Jo estava sol a la carretera
El teu Amor era tan confús
I tots els meus mestres em van dir
Que vaig tenir jo la culpa
Però en l'Abraçada
De la Sensual Il·lusió
Un desconeixement dolç
Unificat el Nom

Word of Words...
Paraula de les Paraules ...

I’ve heard the soul unfolds
In the chambers of its longing
And the bitter liquor sweetens
In the hammered cup
But all the Ladders
Of the Night have fallen
Only darkness now
To lift the Longing up
He sentit que l'ànima es desplega
A les cambres del seu anhel
I endolceix el licor amarg
En la copa esculpida
Però totes les Escales
De la Nit han caigut
Només la foscor ara
Per aixecar l'Anhel

Word of Words...
Paraula de les Paraules...

 

My Oh My
2010 Ghent, 3rd soundcheck partial, Aug. 22 - MaartenLC

Feel the spirit trembling
Beauty passing by
Feel the spirit trembling
Beauty passing by
Held you for a little while baby
My oh my oh my
Sent l'esperit tremolar
La bellesa passar
Sent l'esperit tremolar
La bellesa passar
Et tingué per un moment, nena
Ostres, Ostres

Wasn't hard to love you
Didn't have to try
Wasn't hard to love you
Didn't have to try
Held you for a little while baby
My oh my oh my
No va ser difícil estimar-te
No ho vaig haver d'intentar
No va ser difícil estimar-te
No ho vaig haver d'intentar
Et tingué per un moment, nena
Caram, Caram

Some things got no ending
Ending don't apply
Rainbow keep on bending
Clear across the sky
Held you for a little while baby
My oh my oh my
Algunes coses no tenen final
No els hi correspon un final
El arc de Sant Martí es manté corbat
Clar a través del cel
Et tingué per un moment, nena
Carai, Carai

Some things got no ending
Ending don't apply
Some things got no ending
Ending don't apply
Held you for a little while baby
My oh my oh my
Algunes coses no tenien final
No els hi correspon un final
Algunes coses no tenien final
No els hi correspon un final
Aguantat per un moment, nena
Renoi, Renoi

Feel the spirit trembling...
Sent l'esperit tremolant...

thanks to holydove

My Oh My - Popular Problems 2014

 

 

 

Wasn’t hard to love you
Didn’t have to try
Wasn’t hard to love you
Didn’t have to try
Held you for a little while
My Oh My Oh My
No va ser difícil estimar-te
No ho vaig haver d'intentar
No va ser difícil estimar-te
No ho vaig haver d'intentar
Et tingué per un moment
Renoi, Renoi

Drove you to the station
Never asked you why
Drove you to the station
Never asked you why
Held you for a little while
My Oh My Oh My
Et vaig portar a l'estació
Mai et vaig preguntar per què
Et vaig portar a l'estació
Mai et vaig preguntar per què
Et tingué per un moment
Renoi, Renoi

All the boys are waving
Trying to catch your eye
All the boys are waving
Trying to catch your eye
Held you for a little while
My Oh My Oh My
Tots els nois et saludaven
Intentant captar la teva atenció
Tots els nois et saludaven
Intentant captar la teva atenció
Et tingué per un moment
Renoi, Renoi

Wasn’t hard to love you
Didn’t have to try
Wasn’t hard to love you
Didn’t have to try
Held you for a little while
My Oh My Oh My
No va ser difícil estimar-te
No ho vaig haver d'intentar
No va ser difícil estimar-te
No ho vaig haver d'intentar
Et tingué per un moment
Renoi, Renoi

 

Save the last dance for me
by Doc Pomus and Mort Shuman 1960
2012 closing the Old Ideas Tour concerts

You can dance
Every dance with the guy
Who gave you the eye
Let him hold you tight

You can smile
Every smile for the man
Who held your hand
'Neath the pale moonlight

But don't forget who's taking you home
And in whose arms you're gonna be
So darlin'
Save the last dance for me

Oh I know
That the music is fine
Like sparkling wine
Go and have your fun

Laugh and sing
But while we're apart
Don't give your heart
To anyone

But don't forget who's taking you home
And in whose arms you're gonna be
So darlin'
Save the last dance for me

Baby don't you know I love you so?
Can't you feel it when we touch?
I will never, never let you go
I love you oh so much

You can dance
Go and carry on
Till the night is gone
And it's time to go

If he asks
If you're all alone
Can he take you home
You must tell him no

Cause don't forget who's taking you home
And in whose arms you're gonna be
So darlin'
Save the last dance for me

... drive carefully home and don't catch summer cold. May you be surrounded by friends and family all the days of your life ... or G-d bless you in your solitude.

Pots ballar Cada ball amb el noi
Qui et guinyi l'ull
Deixa que t'agafi

Pots somriure
Cada somriure per l'home
Qui t'agafi la mà
Sota el pàl•lida llum de lluna

Però no oblidis qui et portarà a casa
I en quins braços estaràs
Així que estimada
Guarda l'últim ball per mi

Oh, sé
Que la música és maca
Igual que el vi escumós
Veu i diverteix-te

Riu i canta
Però mentre estem separats
No donis el teu cor
A qualsevol

Però no oblidis que et portarà a casa
I en quins braços estaràs
Així que estimada
Guarda l'últim ball per mi

Nena, no saps tan com t'estimo?
No ho pots sentir quan ens toquem?
Mai, mai et deixaré arnar
T'estimo oh tant

Pots ballar
Anar fent
Fins que la nit s'acabi
I ja és hora d'anar

Si ell pregunta
Si estàs sola
Si por portar-te casa
Digues-li que no

Perquè no oblidis qui et portarà a casa
I en quins braços estaràs
Així que estimada
Guarda l'últim ball per mi

... Conduïu amb cura fins a casa i no agafeu un refredat d'estiu. Que estigueu voltats d'amics i familiars tots els dies de la vostra vida ... Déu us beneeixi en la vostra solitud...